Płukanie centralnego ogrzewania – grzejniki i podłogówka

Przywróć moc swojego c.o.

urządzenie do płukania centralnego ogrzewania

Ropuls Rothenberger

Czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania pozwoli uzyskać większą wydajność grzewczą układu c.o. Zalegający szlam i kamień ograniczają przepływ i często powodują niedogrzanie pomieszczeń, nierówną pracę instalacji oraz zakłócenia w pracy całej kotłowni. Proponujemy profesjonalną usługę czyszczenia i konserwacji Waszego centralnego ogrzewania.

Za pomocą specjalistycznego urządzenia ROPULS, metodą pulsacyjnego płukania mieszaniną powietrza i wody wzruszamy i wypłukujemy nieczystości, następnie dozujemy odpowiednio dobrany środek chemiczny, ponownie przepłukując instalację, a na koniec dozujemy środek konserwujący układ c.o. mający za zadanie zabezpieczyć przed ponownym zaszlamieniem. Konserwacja zabezpiecza również przed korozją osprzętu c.o.

Za pomocą urządzenia ROPLUS można również przeprowadzić płukanie rurociągów wody pitnej zgodnie z wymaganiami DIN 1988-2/EN 806-4.

Zakres usługi:

  • Płukanie instalacji ogrzewania podłogowego, grzejnikowego oraz systemów grzewczych
  • Płukanie instalacji wody pitnej zgodnie z wymaganiami DIN 1988-2
  • Odkażanie instalacji wody pitnej – usuwanie legionneli.
  • Dwie szybkości płukania (impulsowe i długotrwałe płukanie)
  • Możliwa generowanie i wysyłanie protokołów przez bluetooth
  • Dla małych i dużych instalacji, dla rur do średnicy 2″ w poszczególnych sekcjach układu
  • Technologia z rynku niemieckiego

Przepłukanie instalacji grzewczych i instalacji wodociągowych wody pitnej.

Przepłukiwanie instalacji grzewczych następuje w trzech etapach:

Pierwszy etap: Mechaniczne czyszczenie instalacji
Przeprowadzane za pośrednictwem mieszaniny wody i powietrza. Po zakończeniu tego etapu przewody rurowe są czyste. Operacja ta polega na usunięciu zanieczyszczeń powodujących spadek wydajności.

Drugi etap: Chemiczne czyszczenie instalacji
Etap czyszczenia chemicznego polega na wypłukaniu ew. resztkowych zanieczyszczeń chemicznych. Czyszczenie chemiczne spowalnia proces ponownego zanieczyszczania instalacji i jest niezbędnym krokiem przed konserwacją.

Trzeci etap: Konserwacja instalacji
Związki chemiczne tworzą na wewnętrznej powierzchni rury warstwę ochronną, gwarantując długotrwałą ochronę instalacji.

Dezynfekcja przewodów wody pitnej:

Środek dezynfekcyjny ROPULS jest substancją odkażającą instalacje wody pitnej, bazującą na wodzie utlenionej. Środek ten nie zawiera chloru i jest bezzapachowy oraz może być stosowany do wszystkich rodzajów materiałów rur. Środek odkażający jest przeznaczony do przeprowadzania odkażania zgodnie z DVGW arkusz W291.

Czyszczenie instalacji grzewczych z grzejnikami

Środek czyszczący ROPULS do instalacji grzewczych jest neutralną substancją chemiczną powodującą usuwanie typowych zanieczyszczeń występujących w instalacjach grzewczych z grzejnikami, takich jak osady i zaskorupienia. Substancja ta może zostać zastosowana w instalacjach wykonanych z dowolnych materiałów. Środek czyszczący ROPULS nie powinien znajdować się w systemie przez czas dłuższy niż 24 godziny.

Oczyszczanie instalacji ogrzewania podłogowego lub powierzchniowego.

Środek czyszczący ROPULS do ogrzewań podłogowych jest neutralną substancją chemicznąpowodu jącą usuwanie typowych zanieczyszczeń występujących w ogrzewaniach podłogowych /powierzchniowych, takich jak warstwy bakteryjne, bakterie oraz szlam. Substancja ta może zostać zastosowana w instalacjach wykonanych z dowolnych materiałów. Środek czyszczący ROPULS nie powinien znajdować się w systemie przez czas dłuższy niż 24 godziny.

Konserwacja instalacji grzewczych (grzejniki i ogrzewanie podłogowe / powierzchniowe)

Środek konserwacyjny ROPULS służy zapobieganiu korozji, tworzeniu się osadów oraz odgłosów kotłowych we wszelkich rodzajach wodnych instalacji grzewczych. Środek może zostać zastosowany w instalacjach wykonanych z dowolnego materiału, i w połączeniu zarówno z miękką, jak i twardą wodą. Mieszanina jest bezbarwna i nieszkodliwa, po opróżnieniu instalacji może zostać odprowadzona do kanalizacji wraz z wodą kotłową. Zastosowanie do instalacji wody pitnej jest zabronione.

Udostępnij